De ce este nevoie de știința retelelor în Network Marketing?

De ce este nevoie de știința retelelor în Network Marketing?

De ce în Network Marketing unii  reuşesc iar alții eşuează? Deşi foarte veche, întrebarea rămâne actuală. Această postare explorează câteva probleme fundamentale ale vieţii în Network Marketing pornind de la studiul științific al acestuia. Ea se adresează unei duble audienţe: pe de o parte, celor care îmi împărtăşesc fascinaţia faţă de subtilităţile vieţii din Network Marketing, iar pe de alta, celor care sunt sensibili la asemenea lucruri pentru viitor și care sunt interesaţi de teoria şi practica acestui domeniu.

Către sfârşitul tumultuosului secol XX, marile dezbateri ideologice dintre diferitele filosofii de abordare în Network Marketing au intrat într-un con de umbră. Ironia soartei este că superioritatea morală și filosofică a unora este însoţită adeseori de o insatisfacţie tot mai mare faţă de acţiunile lor practice.

Nu sunt puţini cei care cred că ne putem lipsi de teorie, dar sunt şi mai puţini cei care cred că ştiu ce anume face un sistem să funcţioneze cum trebuie și să împlinească așteptările partenerilor de proiect. Această postare îşi propune să contribuie la înţelegerea modului de funcţionare a sistemelor de lucru din Network Mareting. Dacă reformăm sistemul, partenerii vor putea ţine pasul cu reforma? Depinde performanţa unei rețele de fundalul său social, economic şi cultural? Dacă transformăm și adaptăm sistemele la noul ecosistem bazat pe digitalizare, informație și cunoaștere, se vor dezvolta rețelele existente în noul context la fel cum au făcut-o în cel vechi ? Intenţiile noastre sunt și teoretice dar mai ales și practice. Metoda noastră este științifică, dar se raportează permanent și la datele empirice, formulând concluzii nu doar pe baza unor teorii. Cercetarea ne va conduce spre descoperirea esenţei caracterului vieţii din Network Marketing, spre logica acţiunii colective, însă călătoria noastră va începe din diversitatea existentă în sistemele de lucru din acest domeniu fascinant.

Evoluţia conceptuală a acestui proiect a fost cel puţin la fel de complexă ca şi dezvoltarea Network Marketingului însuşi. Se spune în general că, în zona socială, ipotezele trebuie deduse direct din teorii, trebuie adunate dovezi şi apoi trebuie formulate concluzii. Deşi teoriile şi dovezile au ocupat un loc important şi în acest proiect, parcursul lui general seamănă mai degrabă cu o palpitantă poveste poliţistă, în care apar mereu noi suspecţi ce trebuie verificaţi, în care se urmăresc piste false, se creează teorii parţiale, în care unele suspiciuni sunt lăsate deoparte, iar altele sunt interpretate în lumina unor dovezi nou apărute, în care fiecare enigmă rezolvată deschide o alta, iar detectivul nu este niciodată sigur cum se va sfârşi întreaga poveste.

Întrebarea esențială și legitimă care, de la afirmarea Network Marketingului cu 70 de ani în urmă, s-a pus de nenumărate ori in cele mai diverse forme, ar putea fi formulată astfel: de unde a izvorât interesul, într-adevăr ieșit din comun, pentru această abordare nouă a ideii de bunăstare, mai direct spus, care a fost și, parțial, este încă, motivul real ce a determinat marele public să se alăture acestei “mișcări” cu o pasiune neegalată înainte de alte tentative?  Răspunsurile, desigur, n-au contenit să vină, atât din partea grupului numeros al performerilor, cât și din partea celor care, pe un ton ce a variat, de la critica zisă „obiectivă” până la pamflet, sau chiar situate în tabăra anti-Networking. Un lucru rămâne însă cert, dacă încercăm să evaluăm global și obiectiv acest fenomen, anume că astăzi nu se mai poate susține în mod serios că, având în vedere evoluția creatoare permanentă, dar și energia spirituală degajată,  Network Marketing ar fi un simplu efect al modei, sau al unor fenomene sociale trecătoare ce țin de gust și capriciu.

Chiar o estimare ce nu intră încă în detalii, indică faptul că Network Marketingul a reprezentat, în momentele succesive ale apariției sale, indiscutabil, un novum în câmpul re-așezării capitalismului într-o perspectiva generoasă, că a relansat interesul pentru antreprenoriat și libertate financiară, în sensul cel mai exact și mai bun al cuvântului, într-un timp când, capitalismul bazat pe egoism și lăcomie părea a fi îngropat definitiv preocupările pentru temele tradiționale ale bunăstării generalizate.

Până de curând, Network Marketingul s-a vădit a fi clădit, prin eforturile și experiența unui număr de persoane dedicate, pe empirism și observație directă și aproape deloc pe știință, asta permițând însă și apariția amatorismului și exagerărilor. In acest moment, în epoca informației și a cunoașterii, eludarea mioapă și finalmente sterilă a datelor venite din direcția științelor nu mai este posibilă iar implicarea în principal a matematicii și statisticii, a psihologiei și sociologiei devine obligatorie pentru succes. Această implicare declanșează o noua așezare și o schimbare de perspectivă prin cunoașterea pe care o provoacă și prin utilizarea lor într-un chip interpretativ propriu.

Aceste schimbări, care au consecințe ce se vor resimți în toate palierele vieții în Network Marketing, s-au născut dintr-o stare de spirit, un curent de opinie și de idei favorabile unei viziuni simultan „științifice” dar și „mai directe”, mai intuitive asupra realității. În fapt, digitalizarea și fundamentarea științifică sunt solidare tocmai cu această nevoie adâncă a spiritului de a se întâlni cu un „suport” obiectiv, direct și vizibil, capabil să inducă nu numai intuiții care nu erau posibile până acum, dar și motivație și viziune. Din acest punct de vedere, noua viziune este mult mai aproape de omul contemporan interesat mai mult de „metafizică” decât de „fizică” mai mult de „timp” decât de „spațiu”, mai mult de „dinamică” decât de „statică”. În fapt, aici este punctul de plecare, dar și punctul de inițiere a ideii conform căreia adevărul e „direct”, „concret”, “nemijlocit”, sugestie care se convertește apoi, firesc, în încrederea în metoda științifică creatoare de intuiții.

Nu poate fi ignorată nici idea că aceasta noua abordare corespunde și unor cerințe de ordin intelectual și afectiv ale celor implicați în această industrie, cerințe ce, în noul context dat de Internet și social media, începeau să fie firești, obișnuite, atât în fata imaginii despre existență, cât și-n fața unui noi model de discurs ce explică și valorizează lumea. Printre astfel de însușiri „obișnuite” ale oamenilor se numărau desigur, înțelegerea de către ei, într-un grad ce se apropie de evidență, a caracterului mobil, dinamic al lumii, ca și a recunoașterii capacității spiritului de a se plasa în miezul acesteia ca o cauză activă, mereu creatoare. Nu miră, în această ordine de idei, nici asocierea științei cu pragmatismul și nici adevărul că au fost depistate unele rădăcini comune ale celor două direcții.

O discuție pertinentă asupra variabilelor de bază ce ne-au orientat într-o direcție determinată de știință și au oferit și sursele de inspirație ale Network Marketingului digitalizat, nu poate eluda contextul de ansamblu al epocii, cerințele presante pe care schimbările majore economice, politice, sociale, filosofice le ridica, dar nici climatul spiritual general confruntat cu mari probleme. Nu poate eluda nici știința și cercetarea pozitivă, precum și experiența și modul personal în care am receptat, înțeles și modificat acest climat. Dezvăluirea originilor este strâns conectată fundamentelor, structurii și intenționalității explicite a respectivei concepții. În această ordine de idei, astăzi este un lucru frecvent și obișnuit să fie luate cu adevărat în serios acele domenii care își au fundamentele în știință. Discrepanța aparentă dintre postulatele sistemelor de gândire empirice și “romantice” și dezvoltarea reală a științelor nu mai suportă concilieri decât pentru cei neobișnuiți cu cercetarea obiectivă.

Încrederea deplină în tabloul unei structuri asamblate, holistice a Network Marketingului, posibil de reprezentat și validat prin puterea argumentației științifice, își face loc, în modul cel mai firesc cu putință. Se formează o noua certitudine, de astă dată însă mai puțin limitată, mai puțin circumscrisă la capacitatea câtorva persoane de a generaliza și sistematiza rezultatele experiențelor lor particulare. Astfel, Network Marketingul va prelua din exigenta judecății pozitiviste științifice nu doar concluzia, ci sugestia vie, după care să o aplece creator, în scopul dezvoltării proprii, folosind forța și rezultatele științelor. Sintetizarea, unificarea propozițiilor științifice sub cupola generoasă a Network Marketingului digitalizat, aduce acest domeniu la cunoașterea umană autentică, la sensul ei originar. Astfel, sursa empirica este parțial afirmată și folosită pentru verificarea rezultatelor și totodată negată ca fiind incompletă, nesatisfăcătoare pentru un demers ce aspiră să instituie o nouă metodă in domeniu, având un caracter atât pragmatic cât și științific.

Ce se va întâmpla cu toate aceste premise ale gândirii științifice se va vedea cel mai bine prin energia spirituală pe care o va declanșa, energie fundamentală nu doar pentru miza ei tradițională ci, mai ales, pentru  deschiderile oferite pentru tema succesului și a bunăstării, pentru tema generozității și a lăcomiei. Există in acest sens, un teritoriu privilegiat al punctului de vedere științific: acesta este parametrizarea obiectivă. Cercetarea științifică obiectivă sugerează, prin tot ceea ce reprezintă, că succesul este altceva decât ceea ce se vede și ceea ce apare și permite chiar o definiție a succesului. Prin existența unei raportări la o realitate existentă, deși  abordarea științifică a Network Marketingului pornește de la matematică și statistică, demersul este mai aproape de fizică și biologie.

Aceste studii ne vor conduce la o serie de concluzii bine fundamentate și care luate toate împreună, prin convergența lor asigurată de știință, ne vor pune în fața unei asemenea acumulări de rezultate, încât ne vom simți, nădăjduiesc, pe calea certitudinii. Ne vom apropia de altfel necontenit de certitudine prin efortul comun al bunelor voințe asociate ale partenerilor de rețea. Căci Network Marketingul nu va mai fi atunci o construcție empirică și arbitrară. Desigur că modelul se va comporta, va cere necontenit adăugiri, îndreptări, retușuri. Va progresa întocmai ca o știință pozitivă. Se va reliefa și va prinde contur, la rândul ei, pe calea colaborării specifice din Network Marketing.

Este clar, cred pentru toată lumea, ca ideile sunt mai tari ca realitatea, iar simbolurile la fel. În cheie simbolică, aducerea Network Marketingului la nivel de știință, este un pas cu semnificații mult mai mari decât realizarea unor noi strategii, tactici și metode de lucru.

Este ceva din toate acestea care te-a Intrigat? Atunci scopul acestei postări a fost atins.

Căutăm persoane dornice să-și construiască în mod științific rețele puternice, profitabile  și sănătoase. Dacă ești o astfel de persoană, dă-ne de știre. S-ar putea să avem ecosistemul potrivit pentru misiunea, viziunea, întrebările și visurile tale!…

Dacă aveți vreo sugestie,  sau doar vreți să vorbim, aștept comentarii sau mesaje. Chiar m-aș bucura să știu că cineva a urmărit postarea și a înțeles mesajul … sau, și mai bine, că am putut fi de folos.

Mult succes și să auzim numai de bine. Dacă v-a plăcut nu uitați să distribuiți.

Pentru corespondenta puteți folosi si e-mail:  arnetbizww@gmail.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.