Manipularea este zeita emotiilor colective


Iluzia de Libertate

Manipularea este zeița emoțiilor colective din imaginarul politic.

Silogismul este o formă de argumentare logică în care o propoziție (concluzia) este inferată, adică se trage o concluzie generală din mai multe fapte particulare.  din alte cel puțin doua premise. Aristotel a definit silogismul în Analitica prima drept “o vorbire în care, dacă ceva a fost dat, altceva decât datul urmează cu necesitate din ceea ce a fost dat”. Silogismul reprezintă un raționament deductiv. Silogismul forțat, care duce la concluzii false, dar aparent adevărate este unul din mijloacele preferate de manipulare ale politicienilor.

Manipularea este acțiunea de influențare prin mijloace nonviolente dar agresive mental și emoțional a opțiunii unor persoane sau grupuri de persoane, astfel încât acestea să creadă că acționează pe baza realității și pornind de la premise corecte, conform ideilor și intereselor proprii. Diferența dintre persuasiune și argumentarea de tip manipulativ este că ultima imită logica și, teoretic, se adresează rațiunii, dar abuzând de relația logică și forțând silogismul, denaturează raționamentul. Sub aparenta unei demonstrații corecte se ajunge la o concluzie falsă. Aceasta se obține în special prin recurgerea la manevre – de natura logica sau psihologica – care îl fac pe manipulat să confunde premisele, substituindu-le pe cele adevărate cu unele false, ori să apeleze la legături cauzale false, chiar aberante.
Machiavelli ne spune că înșelătoria, minciuna, viclenia și prefăcătoriile suveranului politic sunt doar mijloace pentru atingerea Scopului – conservarea Puterii, prin controlul voinței celor puternici și a voinței maselor.

În literatura de specialitate manipularea este înțeleasă ca o acțiune de modificare a pozițiilor, normelor sociale, stării mentale, a universului de credințe și convingeri al celui supus ei. Scopul manipulării este suscitarea de reacții afective puternice – ura, loialitate, speranță etc. – care să determine luarea de către cei manipulați a unor decizii favorabile manipulatorului.
Marii strategi ai vicleniei și înșelăciunii în politica s-ar simți  niște bieți naivi dacă ar fi martorii unui  an electoral din Romania și nu numai. Ar recunoaște, probabil, aproape toate tehnicile de manipulare și înșelare a populației pe care le-au recomandat la vremea lor.  Mai putin cadrul în care ele sunt utilizate: pluralismul democratic și alegerea pașnica a Puterii, prin vot universal.

Democrația româneasca a ultimelor trei decenii a spart acel Scop care scuza mijloacele al lui Machiavelli într-o mulțime de scopuri personale, care scuza absolut orice mijloace pentru atingerea lor, indiferent de repercusiunile negative la nivel de țară și popor.

Războiul mediatic și conflictul electoral sunt singurele tipuri de relații cunoscute de asa ziși  lideri (de fapt politruci) și de partidele politice romanești.  Se pare ca toți au învățat la aceeași scoală de partid (lucru adevarat de fapt) la care au învățat  că politica înseamnă doar conflict și manipulare, când, de fapt, o politică centrata pe interesele comunității nu poate exista fără dialog, compromis și cooperare pe termen lung.

Atacul la persoana, miștoul de mahala și zeflemeaua, ridicate la rang de inteligență politică, distrug orice dezbatere și comunicare, iar ideile și confruntarea pe programe politice nu exista.

Dacă asta este democrația mult așteptată, atunci democrația și-a uitat  definiția, și și-a pierdut originile și scopul. Calea de evoluție a relației de dependență Popor-Putere a rămas aceeași, simplă și eficientă, numai că astăzi nu mai putem vorbi de evoluție, ci de involuție în politica. Cine poate spune astăzi ca Poporul controlează Puterea?

Libertatea noastră politică s-a transformat într-o iluzie de libertate. Exista însă un avantaj  pentru alegători, pe care Puterea nu îl poate modifica: numărul de căi sau moduri în care politicienii ne pot manipula este limitat. Ei folosesc la nesfârșit aceleași scheme de comunicare – stereotipuri de discurs și acțiune. Ar  fi cazul să începem să recunoaștem aceste scheme, să ne lăsam mai puțin manipulați  și să le râdem în nas.  Omul modern poate fi, și este  controlat,   prin gestionarea emoțiilor colective. Comunicarea deschisa – persuasiunea este înlocuită în mediul electoral de astăzi cu manipularea emoțiilor sociale. Aici se dă lupta pentru obținerea acelei servituți voluntare a populației, numită atât de frumos de ideologia democrațiilor contemporane: consimțământul populației. O știu toți politicienii romani și nu se feresc să o aplice. Si noi îi votăm, fiind permanent convinși că am optat și am aplicat stampila de vot în deplină libertate de gândire.

Urmăriți și

https://bww.ro/armeanu/


Gandeste dar si actioneaza

Cred că înțelegerea filozofiei unui domeniu este la fel de importantă ca și înțelegerea practicii. Sunt mulți oameni care vor să facă, să acționeze, în loc ca mai întâi să gândească și să înțeleagă, dar sunt și oameni care vor să gândească și să înțeleagă, nu să facă, rămânând doar la faza de contemplație. Aș spune că cel mai favorabil este să faci parte din ambele categorii, să îți placă ideile noi, să îți placă să înveți și să descoperi dar și să îți placa și să le aplici în practică, să vezi și rezultatele concrete.

Unul din principiile eficientei este „Învață, învață pe alții, învață pe alții să învețe pe alții”. Asta va asigura nu numai învățarea, ci și multiplicarea învățării. Dacă aplici acest principiu și acțiunii, mai ales prin exemplul personal, asta v-a duce la multiplicarea activității și a rezultatelor.

Dacă vreți să aflați mai multe despre ceva, învățați-i pe alții mai întâi. Și o ploaie de idei noi și de recompense vă vor cuprinde. Sunt momente când am oferit și n-am primit nimic înapoi sau n-am primit ceea ce doream. Privind însă mai atent și făcând o introspecție sufletească, am constatat că în acele momente ofeream pentru a mi se oferi, pentru recompensă, în loc de a da doar de frumusețea și importanța socială și individuală a actului de a da.

Tot ceea ce trebuie să faceți este să fiți generoși cu ceea ce știți sau aveți și aceste puteri vor fi generoase cu voi mai devreme sau mai târziu.

https://youtu.be/9dXXV4jsBho

Mă găsiți și pe

https://bww.ro/armeanu/