Succesul ca datorie


Succesul trebuie privit ca pe o datorie, o obligație și o responsabilitate – și chiar ca pe un drept! Succesul nu este rezultatul unui noroc survenit peste noapte sau al unei întâmplări, el apărând ca rezultat al revendicării lui pe plan mental și spiritual, și al întreprinderii acțiunilor necesare de-a lungul timpului, până când acesta este dobândit. Dacă îl abordezi prin intermediul unui imbold inferior datoriei, obligației și responsabilității tale etice și morale față de familia, proiectul și viitorul tău, probabil că nu îl vei obține și îți va fi chiar și mai dificil să îl menții.

Pentru a evalua un proiect este bine sa ne punem mai intai următoarele întrebări:

 • Ce vă place să faceți?
 • Care este gradul de risc acceptabil pentru Dvs.?
 • Care va fi rolul familiei în proiectul Dvs.?
 • Cât de mult si perseverent intenționați să lucrați?
 • Ce condiții ați prefera să fie îndeplinite?
 • Care sunt scopurile majore si obiectivele Dvs. personale?

Niciun proiect nu va reuși fără obiective personale clar stabilite. La evaluarea realizării obiectivelor personale se vor avea în vedere următoarele:

 • interesele si dorințele personale;
 • familia si rudele;
 • întreținerea relațiilor, întâlnirile cu prietenii;
 • relațiile sociale și societatea;
 • dezvoltarea personală și profesională.

De calitatea obiectivelor trasate depinde, în mod direct, calitatea realizării lor. Pornind de la obiectivele personale, trebuie să stabiliți clar cu ce, când, cu cine, în ce mod doriți să se desfășoare proiectul. Un proiect este bine să nu fie inițiat la întâmplare. Este bine să ținem cont de diferite aspecte ale personalității noastre și de condițiile mediului în care trăim:

 • pregătirea profesională;
 • interesele și hobby-urile personale;
 • cunoștințele, priceperile, abilitățile deosebite;
 • necesitățile, dorințele, preferințele;
 • condițiile social-economice actuale;
 • cerința și oferta de piață;
 • zona în care locuim, posibilitățile reale raportate la necesitățile de spațiu și de timp;
 • ideile creative, invențiile, inovațiile proprii;
 • calitățile personale specifice;
 • posibilitățile financiare.

Considerațiile financiare sunt și el foarte importante. Iată câteva întrebări la care este bine să găsim răspuns:

 • Câți bani aveți în prezent?
 • Câți bani doriți să câștigați și în cât timp?
 • De câți bani aveți nevoie pentru a atinge scopurile personale?
 • Cât puteți investi în momentul actual?
 • Ce efort sunteți dispus să depuneți și ce sacrificii ați face pentru atingerea obiectivelor?

Protejat: Proiect Community Marketing