Despre motivatie

Potrivit lui F. W. Herzberg exista doua categorii de factori care influenteaza motivatia: factori ce aduc satisfactia, adica motivatori si factori care genereaza insatisfactii, pe care i-a numit de igiena.

Factorii de igiena:
– politicile si administrarea  corporatiei
– supravegherea
– relatiile cu colegii
– conditiile de munca
– castigurile
– securitatea postului

Factorii de motivatie:
– realizarile
– recunoasterea
– munca insasi
– responsabilitatea
– avansarea
– posibilitatea de crestere personala

Factorii de igiena, extrinseci muncii, sunt aproximativ echivalentul nevoilor de rang inferior din ierarhia lui Maslow. Actiunea acestor factori previne insatisfactia dar nu conduce la satisfactie. Numai factorii care aduc satisfactie motiveaza indivizii in munca, acestia fiind, aproximativ, echivalenti nevoilor de rang superior ale lui
Maslow.

Conform teoriei lui Herzberg, un individ este motivat cu adevarat de un continut interesant, incitant, al muncii, al activitatii sale, oamenii de astazi percepand ca fiind normale conditiile sigure de munca si un venit corect. Oamenii din ziua de astazi sunt mai motivati de nevoile de rang superior, respectiv cele de stima si autorealizare.

 

Facebook Comments

Despre religie

Au fost propuse mai multe definiţii diferite pentru a defini religia. Unele dinre acestea sunt fenomenologice, încercând să stabilească ceea ce este comun tuturor formelor de religie recunoscute; de pildă, religia este o ” recunoaştere umană a unei puteri controlatoare supranaturale şi în special a unui Dumnezeu sau a unor zei ce au drept de ascuItare şi de venerare” (Concise Oxford Oictionary).

Altele sunt interpretative. Există astfel definiţii psihologice – de pildă, “sentimentele, faptele şi experienţele indivizilor în singurătatea lor, în măsura în care aceştia se percep pe ei înşişi ca aflându-se într-o reIaţie cu indiferent ce consideră ei că este divin” (William James).

Altele sunt sociologice – de pildă, “un set de credinţe, practici şi insituţii pe care oamenii le-au dezvoltat în diferite societăți” (Talcott Parsons). Altele sunt naturaliste – de pildă,  “un grup de scrupule care ne împiedică exercitarea liberă a propriilor facultăţi”  (Salomon Reinach) sau, cu ceva mai multă îngăduinţă, “etică intensificată, stârnită şi aprinsă de sentimente” (Matthew Arnold).

Altele sunt definiții religioase ale religiei – de pildă,  “religia
este recunoaşterea că toate lucrurile sunt manifestări
ale unei Puteri care transcende cunoaşterea noastră”
(Herbert Spencer) sau “reacția omenirii faţă de divinitate”.

Dar astfel de definiţii au un rol determinant: ele sunt cele care decid cum să se folosească termenul şi impun acest lucru sub forma unei definiii. Poate că o perspectivă mai realistă este aceea că termenul “religie” nu presupune un singur sens corect şi că diferitele fenomene pe care le cuprinde sunt înrudite în felul pe care Ludwig Wittgenstein l-a caracterizat drept asemănare de familie.

Propriul său exemplu a fost cuvânul “joc” . Nu poi defini un joc ca fiind jucat de plăcere (fiindcă unele sunt jucate penru profit) sau ca fiind competitiv (fiindcă unele sunt jucate fără oponent) sau ca cerând îndemânare (fiindcă unele depind de noroc).

Si totuşi toate aceste tipuri de jocuri se suprapun ca paricularitate cu alte tipuri,care la rândul lor se suprapun în diferite moduri cu
alte tipuri, astfel încât întreaga colecție ramificată se ține  laolaltă într-o reţea complexă de asemănări şi diferenţe pe care  ittgenstein le-a asociat cu asemănările şi diferenţele ce apar în cadrul unei falnilii.

Am putea aplica ideea lui Wittgenstein la cuvântul ” religie” . Poate că nu există o singură caracteristică comună tuturor tipurilor
de religie, ci mai degrabă un set de ” asemănări de familie”.
În cele mai multe religii există un cult al unui  Dumnezeu sau al unor zei, dar, de pildă, în buddhismul theravada nu există aşa ceva. Religia este de multe ori un factor de coeziune socială; şi totuși, în unele aspecte ale ei, este caracterizată pe bună dreptate ca fiind “ceea ce
face omul în singurătatea sa” (A. N. Whitehead).

Religia este de multe ori un factor al armoniei interioare a individului; şi totuşi unii dintre cei mai mari inovatori religioşi au părut pentru contemporanii lor că sunt dezechilibraţi şi chiar nebuni. Modelul asemănării de familie permite astfel de diferenţe; şi totodată ne permite să recunoaştem atât asemănările cât şi diferenţele dintre exemplele mult mai obişnuite de religie şi acele credinţe seculare cum este marxismul.

Marxismul îşi are propriul ideal escatologic al societăţii fără clase, propria doctrină a predestinării prin necesitatea istorică, propriile scripturi, proprii profeţi, sfinți şi martiri. Astfel, putem să observăm că are unele elemente comune cu familia religiilor, dar că îi lipsesc altele care sunt probabil mult mai centrale.

Dar întrebarea dacă o mişcare este de ordin religios nu se pune în termeni de “totul sau nimic”,  ci se referă la poziţia ocupată de aceasta în cadrul unei reţele larg răspândite de asemănări şi diferenţe.

Facebook Comments

Uitam

Din păcate, de multe ori, cele mai importante obiective ale noastre nu ni le fixăm cu convingerea că vom reuşi, aşa că, nu după mult timp, simţim cum ni se taie elanul. Uităm că trebuie să ne  concentrăm atenţia mai degrabă asupra realizărilor decât asupra eşecurilor şi greşelilor. Uităm să ţinem cont în viaţă de lucrurile la care ne pricepem bine, astfel că încrederea în noi şi în forţele proprii scade.

Noi, oamenii, avem o capacitate fantastică de a ne reaminti eşecurile, în timp ce reuşitele le dăm uitării. Amintirea neîmplinirilor ne îngustează perspectivele şi ne diminuează încrederea în noi înşine. Problemele cu care ne confruntăm paralizează orice iniţiativă şi nu le mai putem face faţă. În timp ce în anumite domenii ale vieţii noastre poate că suntem puternici şi capabili, se pare că, în faţa
problemelor care ne afectează cel mai mult, forţele ne părăsesc.

Facebook Comments

Oamenii de succes

De-a lungul multor ani în care am lucrat cu oamenii, am observat că majoritatea celor care au realizări deosebite, au cel puţin un lucru în comun: disciplina personală. Oamenii de succes doresc să facă lucrurile dificile pe care oamenii obişnuiţi nu le fac.

Am avut ocazia să cunosc şi să-i consiliez pe mulţi dintre cei mai buni profesionişti şi oameni de afaceri din Network Marketing, lideri în domeniile lor de activitate. Ei mi-au spus multe lucruri despre succes şi despre trăsăturile de caracter necesare pentru a-l dobândi.

Am observat că oamenii de succes dau dovadă de auto-disciplină în şase domenii importante. Oamenii de succes îşi stăpânesc emoţiile. Ei îşi conduc viaţa bazându-se pe angajamentele pe care şi le asumă, nu pe emoţii. Fac ceea ce este drept şi ceea ce trebuie făcut în lumea aceasta. Omul care nu este stăpân pe sine, este ca o cetate surpată şi fără ziduri.

Oamenii de succes sunt atenţi la cuvintele lor. Îşi folosesc mintea înainte de a deschide gura. Cine-şi păzeşte gura, îşi păzeşte sufletul; cine-şi deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui.

Oamenii de succes îşi înfrânează reacţiile. Cât de mult rezişti înainte de a-ţi pierde calmul, înainte ca emoţiile să preia controlul? Înţelepciunea face pe om răbdător şi este o cinste pentru el să uite greşelile.

Oamenii de succes îşi respectă activităţile planificate. Dacă nu îţi faci un program după care să-ţi petreci timpul, fii sigur că ţi-l vor face alţii! Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi. Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele.

Oamenii de succes ştiu să-şi administreze banii. Ei învaţă să trăiască cu mai puţin decât câştigă şi investesc diferenţa. Valoarea unui buget constă în faptul că „spune” banilor tăi unde să meargă aşa cum doreşti tu; astfel nu o să te miri unde s-au dus (aşa cum se întâmplă când nu există buget). Comori de preţ sunt în locuinţa celui înţelept, dar omul fără minte le risipeşte.

Oamenii de succes se îngrijesc de sănătatea lor. Având grijă de sănătatea lor fizică, ei pot face mai multe şi se pot bucura mai mult de realizările lor. Fiecare din voi să-şi ţină trupul sub control, să-l păstreze pur şi să-l trateze cu respect.

În ce domeniu ai  nevoie de mai mult auto-control? Disciplina pe care ţi-o stabileşti astăzi va determina nivelul succesului tău de mâine. Simpla dorinţă de a-ţi păstra auto-controlul nu este însă de ajuns. Doar intenţiile bune nu sunt suficiente. Ai nevoie de acțiune, chiar de acțiune masivă!

Facebook Comments

Autoevaluarea

Supraevaluarea resurselor proprii, direcţionată spre menţinerea momentană a unei imagini şi a stimei de sine, ca şi subevaluarea, având ca scop autoprote­jarea în caz de eşec, sunt puncte de plecare neproductive pentru o strategie de reuşită. Numeroasele cazuri de persoane cu dotare intelectuală peste medie, con­ştiente de potenţialul lor, dar cu realizări profesionale modeste, dovedesc că evalu­area realistă a resurselor proprii, fără un nivel de aspiraţii pe măsură şi fără eforturi, nu constituie o condiţie absolută a reuşitei profesionale. Valorificarea dotării intelectuale depinde de o categorie aparte de resurse interne – trăsăturile de perso­nalitate – care să favorizeze afirmarea de sine (aspecte ale Eului, interese, moti­vaţii, atitudini) şi relaţionarea cu mediul socio – organizaţional al succesului (com­petenţa socială).

Chiar dacă persoana se autoevaluează realist şi este capabilă de o gestiune efi­cientă a resurselor proprii, evoluţia sa profesională va fi condiţionată de tipul de organizaţie în care munceşte, de con­diţiile economice, de alţi factori conjunc­turali. Organizaţia este, prin definiţie, un mediu succesual: rostul ei este de a folosi resursele de care dispune – umane, ma­teriale, financiare, informaţionale – pentru atingerea unor scopuri într-un mod efi­cient. Ca atare, orice organizaţie va căuta să stimuleze eficienţa individuală şi va promova un sistem de valori succesuale şi de sancţiuni premiale care să constitu­ie pentru individ valori de asimilat, sco­puri de atins, recompense de dorit, mode­le comportamentale de urmat. În viaţa profesională, succes nu înseamnă numai performanţă în sine, ci şi performanţă care este concordantă cu scopurile comu­ne ale celor care alcătuiesc organizaţia.

Succesele culminale sunt rezervate unor elite, pe când succesul profesional este accesibil tuturor. Dar el nu este un rezultat spontan al unor merite personale sau al unor împrejurări favorabile, ci rezultatul unei adevărate „tehnologii de fabricaţie”, pe care fiecare dintre noi o învăţăm observând cu atenţie conduitele succesuale ale altora (modele), citind cărţi de autoperfeclionare – atât de multe în ultimul timp – încercând şi greşind, în­văţând din greşelile noastre şi ale altora.

Digital Network Marketing se constituie ca un ecosistem care sa asigure tuturor partenerilor mediul ideal pentru atingerea succesului.

Facebook Comments

La Multi Ani 2017

Uneori este posibil sa ne vedem viata ca pe un meci de box de categorie grea, în care luptam împotriva lumii. Daca aceasta imagine vi se potriveste, trebuie sa va schimbati gîndirea cu 180 de grade si sa îmbratisati ideea ca viata e de partea voastra.

Adevarul este ca lumea vrea sa reusesti si sa fii fericit. Tine numai de tine sa deschizi drum acestei posibilitati. Cind crezi ca viata este împotriva ta, devii defensiv si închis si îti blochezi sansele. Chiar daca succesul te priveste în fata, s-ar putea sa nu fii în stare sa-I vezi pentru ca atentia îti este îndreptata în alta parte. S-ar putea sa ai impresia ca n-ai acces la cursul firesc al vietii si sa-I vezi ca pe o serie de zbateri. Munca îti poate parea o pedeapsa, relatiile de cuplu o
sursa de conflict si sanatatea te poate ocoli.

LA MULTI ANI 2017!

 

Facebook Comments

Viaţa înseamnă evoluţie

Dacă încetăm să mai creştem, fizic şi spiritual, suntem ca şi morţi.    Viața însăși este o sărbătorire a unirii cerului, pământului şi umanitaţii. Este tot ceea ce este adevărat, bun şi frumos.

Din când în când este necesar să ne retragem, chiar virtual,  în vârful munţiilor sau în văile ascunse, pentru a reface legatura cu sursa vieţii.  Inspiră şi înalţă-te până la capătul universului; expiră şi adu universul înapoi, în interiorul tău. După aceasta, respiră toată fertilitatea şi vibraţia pământului.  În cele din urmă, amestecă repiraţia cerului şi pe cea a pământului cu propria respiraţie, devenind însăşi Respiraţia Vieţii.

Toate elementele constitutive ale cerului şi ale pământului sălăşuiesc în înlăuntrul nostru. Viaţa însăşi este adevărul şi aceasta nu se va schimba niciodată.  Tot ce există în cer şi pe pământ respiră într-un fel sau altul. Respiraţia este legatura care unifică cerul şi pământul.

Trebuie să ştim ca noi toţi avem accces la comorile universului. Cel care practica GENEROZITATEA trebuie să protejeze Marea Natura – reflectarea divină a creaţiei- şi să o menţină plăcută şi proaspătă. Acţiunea sa va da naştere frumuseţii naturale. Tehnicile subtile ale lui apar la fel de natural ca şi primavara, vara, toamna şi iarna.

Lupta este vitalitatea care susţine viaţa. Atunci când viaţa este victorioasă apare naşterea, ca victorie asupra entropiei. Un luptător este întotdeauna angajat într-o batalie  pentru Pace.   Adica in lupta pentru armonizarea cu universul.    Contemplă alcătuirile acestei lumi, ascultă cuvintele înţelepţilor şi însuşeşte-ţi tot ceea ce este bun. Acționează și pactică ce ai anvățat. Impărtpșește și altora ceea ce știi și ceea ce ai experimentat.

Cu aceste lucruri la bază, deschide uşa ta catre adevăr.   Nu nesocoti adevărul, care este chiar în faţa ta. Studiază curgerea lină şi liberă a apei  printre stânci. Invaţă din carţile sfinte şi de la oamenii înţelepţi. Tot ce se află în jurul tău – chiar şi munţii, râurile, plantele şi copacii – ar trebui să-ţi fie profesori.  Recrează fiecare zi îmbrăcându-te cu cerul şi pământul, îmbăiaze-te cu înţelepciune şi iubire şi stai în inima Mamei Natură.

Facebook Comments

Craciun Fericit!

Va dorim un Craciun plin de lumina si bucurie! Sa se reverse din ceruri asupra casei voastre zambete, pace, intelegere si sa va bucurati cu cei dragi de un Craciun ca in povesti. Sa fiti sanatosi si puternici ca sa puteti imparti cu generozitate in jurul vostru ganduri si fapte bune!

CRACIUN FERICIT!

 

Facebook Comments

E pur si muove

#E_pur_si_muove (Şi totuşi se mişcă) –  Sunt faimoasele cuvinte rostite de #Galilei care, după #Copernic, proclamase că pământul se învârteşte.

Totul se mișcă, totul curge în viaţa noastră, vine şi pleacă, dintr-un motiv anume, cu un sens anume – de multe ori greu de înţeles. Dacă însă înţelegem motivul pentru care înţelepciunea a devenit preocupare prioritara pentru mulți oameni și a  cuprins într-o proportie neatinsă până acum spiritul omului modern,  devine de înţeles.

Valoarea #Digital #Network #Marketingului vine din aceea că, într-un mod simplu şi natural, ne învaţă să preluăm controlul asupra propriei noastre vieţi, să ne redobândim puterea, să găsim înţelesul şi menirea vieţii, să ne re-conectăm cu noi înșine. Frumuseţea este că aici nu e vorba despre a crede sau nu, tot astfel cum nu presupune existența unor lideri spirituali – maeștri sau guru, sau orice alt nume ar avea – care să impună reguli sau dogme, care să construiască ierarhii pentru a ne conduce la supunere – deci, la separare – şi care să îngrădească subtil, prin multiple paradigme, dezvoltarea liberă a spiritului uman.

În Digital Network Marketing totul înseamnă transcendere, pentru că este dincolo de constrângerile şi tiparele generate de istorie, de contextul social, rasial, cultural, religios sau filosofic. Digital Network Marketing ne conduce, în mod natural, la atingerea stării de armonie cu sinele nostru, prin intermediul experienţei personale.

Seminariile încercam să le coagulam în jurul unor valori spirituale, și încercăm să îndreptam atenţia celor ce ne ascultă, cu grijă şi blândeţe, spre acele diamante ale cunoaşterii universale care susţin sentimentul de libertate, care ne conduc spre adevăruri simple, neîngrădite de tipare vechi şi care au menirea de a trezi interesul pentru acele aspecte ale vieții noastre care, dată conștientizate, ne pot ajuta să dobândim un loc în trenul ce ne conduce spre mai departe, în dimensiunea promisă.

Facebook Comments

NIHIL SINE DEO