Noi setari sociale si economice

NASA, la un moment dat, a făcut un experiment în care au luat imagini de pe Marte pe care le cartografiau. Și au decis ca în loc de-a avea câțiva doctori în știință făcând asta tot timpul, să fragmenteze proiectul în componente mici, l-au pus pe net și au testat dacă oamenii, folosind o interfață simplă, vor oferi unul 5 minute, altul 10 minute, altul o oră, dând click pe mouse. După 6 luni, 85.000 oameni au folosit interfața să cartografieze imagini de pe Marte si au reușit asta la o viteză mai mare decât cea cu care intrau imaginile. Si asta practic fără nicio diferență de calitate sau eficiență comparativ cu cartografierea experților. Costurile au fost mult mai mici, doar au antrenat câțiva oameni, au făcut un soft simplu și au calculat media. Exemplele de aceasta natură ar putea continua la nesfârșit. Foarte multe proiecte de mare anvergura și importanță au fost realizate prin aportul mic al unui număr mare de oameni. Astfel se pot realiza lucruri absolut remarcabile cu ajutorul unui număr mare de oameni, care investesc fiecare foarte puțin.

Un nou fenomen social a apărut. Rețelele prieten-la-prieten asaltează toate industriile datorită mediului online. Este în același timp o sursă nouă de oportunități pentru indivizi și corporații. Pe măsură ce vezi apărând noi relații și interacționări sociale, apar și noi oportunități. În loc să construiești proiecte închise – presupunând ce vor face oamenii în avans – începi să construiești proiecte mai deschise. Pentru că există un nou set de valori, un nou set de aspecte pe care oamenii le apreciază.  Construiești proiectul pentru auto-expresie și colaborare. Începi să construiești proiectul și-l consideri doar ca pe un tipar inițial. Și urmărești utilizatorii, cei ce văd cu adevărat ce se întâmplă, și alcătuiești o rețea de feedback sincer.  Si astfel, tiparul inițial se transformă, evoluează în mod natural.

Aceste sisteme necesită anumite abordări diferite de organizare și în particular de organizarea acțiunii. Varianta standard este să angajezi oameni care sunt calificați și eficienți și care să sacrifice foarte mult timp, de fapt, tot timpul lor disponibil pentru rezolvarea problemei.  Sau, in noile modele, luați aceeași problemă, divizați-o în module mici, faceți simplu accesul și astfel eficiența și motivația devin naturale, banale și realizate cu efort individual mic. E ușor și tentant să oferi o oră  din timpul de TV pentru ceva care e interesant, distractiv, care îți dă un plus de semnificație, sau mai multă implicare, îți dă un anume sens de relaționare socială, îți dă o direcție nouă a obținerii bunăstării și stilului de viață.

Până nu demult era prea scump să ai economie socială descentralizată, să ai acțiune descentralizată în societate – care în plus nu era despre societatea însăși. Era doar un fapt economic. Asistăm acum la emergența unui nou cadru tranzacțional. Vedem acum  emergența unui nou sistem al contribuției și schimbului social. Nu e prima dată când facem lucruri amabile și reciproc avantajoase unul pentru altul ca ființe sociale. O facem cam tot timpul. Dar e prima dată când un astfel de model are un impact economic major. Ceea ce caracterizează acest nou sistem e descentralizarea acreditării.  E un sistem disponibil pentru oricine dorește să învețe, să creeze, să inventeze și să participe. Poți participa singur sau împreună cu alții, pentru că proprietatea e decisă de un mecanism de coordonare.

Asistăm la noi setări sociale pentru toate lucrurile critice pe care le folosim în proprietate și contract pe piață.  Informațiile devin importante pentru toată lumea, curg în toate direcțiile în sistem și decid care sunt problemele importante. Structurile sunt bazate pe motivația cu adevărat fundamentală.  Pentru că banii nu sunt totdeauna cel mai bun factor motivațional. Dacă lași 500 de lei după o cină cu prietenii, nu crești probabilitatea de a fi invitat din nou.

Lucruri speciale apar din interconectarea partenerilor la un astfel de proiect.  De aceea, proiectele sociale, colective, care construiesc comunități sunt un fapt concret, nu o modă trecătoare. Este o  transformare crucială cu bătaie lungă declanșată de internet. Relațiile și schimburile sociale devin semnificativ mai importante decât oricând ca fenomen economic. În cele mai multe  situații e chiar mai eficient datorită calității informației, abilității de-a găsi persoana cea mai potrivită, cele mai scăzute costuri de tranzacție, cele mai bune soluții. Se auto-susține și se extinde rapid.

E vorba de viitorul libertății de a colabora unii cu alții ca ființe sociale. E vorba de felul în care informațiile, cunoștințele, bunăstarea, educația, sănătatea, cultura vor fi produse. E vorba de viitorul libertății de avea acces liber asigurat la informații, cunoștințe, bunăstare, educație, sănătate și cultură. Pentru că în acest context asistăm la o bătălie, tot dintre vechi și nou, și vom vedea cât de ușor sau greu va fi pentru economia bazată pe informație să evolueze, astfel încât noile modele de proiecte să devină dominante și să schimbe felul în care relaționăm, percepem realitatea, o înțelegem și ne raportăm la noua realitate informațională și socială. Si, până la urmă, parametrul cheie al viabilității este dat de în ce măsură acest proiect este mai potrivit, mai adaptat pentru realizarea visurilor fiecăruia dintre noi.

The Importance of Water In Your Diet and How Much of a Difference it Can Really Make in Fitness!

Want a great diet tip?   Drink  MORE  water.        Most of us take it for granted. But have you ever actually stopped for a second to  think just how important water really is in your life? For…

Citește în continuare The Importance of Water In Your Diet and How Much of a Difference it Can Really Make in Fitness!

10 Little Habits That Steal Your Happiness

Happy people  have habits, just like unhappy ones. Often, it’s easier to spot the ruts in which miserable people find themselves. You can tell they hate their jobs, or they complain that they “really should quit smoking one of these days.”  Stuff…

Citește în continuare 10 Little Habits That Steal Your Happiness

Ganduri la o cafea

Lumea moderna a epocii informaționale și a cunoașterii se arată a fi un ocean de contradicții, un concert scrâșnind pe alocuri de aspirații divergente, o coabitare anevoioasă a voinței de putere și dominație a unei noi clase politice si oligarhice și a unei științe care bâjbâie încă, a dorinței de frumos, a unui apetit bolnav al oribilului, un amestec de simplitate și complicație, de puritate și de senzualitate, de milă și ură.

De-a lungul contradicțiilor și pe cărări întortocheate, visând frumos la un prezent și viitor echitabil, frumos, just,  dar visând și la utopii imposibile, lumea moderna a realizat un extraordinar salt înainte. Niciodată vreo civilizație nu a acordat atâta loc științei, educației, sănătății, artelor, nici nu lansase către cer construcții atât de înalte, nici nu a ridicat la nivelul marii literaturi atâtea limbi naționale ivite într-un spațiu atât de restrâns. Niciodată în trecutul umanității nu au fost puse la punct atâtea invenții într-un atât de scurt interval de timp. Căci era informațională și a cunoașterii este mai întâi progres tehnic; ea i-a dat occidentului mai multă autoritate asupra unei lumi mai bine cunoscute.

În același timp ea a determinat eliberarea individului, scoțându-l din anonimatul comunist medieval sau capitalist veros și începând să-l dezlege de restricții individuale sau colective. A fost eliberat dreptul la opinie, dreptul la libertate, dreptul la bunăstare, dreptul la educație, dreptul la sănătate.  Trebuie însă subliniat însă și cât de dureroasă este această naștere a omului modern. Ea este însoțită de un sentimente de singurătate, nesiguranță și micime.

Măreția științelor naturii constă în faptul că ele nu se mulțumesc cu un empirism de ordin intuitiv, deoarece pentru ele orice descriere a naturii vrea să fie numai un stadiu metodologic tranzitoriu către o explicare exactă, în cele din urmă de ordin matematico-fizico-chimic. Ele consideră că științele «pur descriptive» ne leagă de realitățile diferite ale lumii înconjurătoare terestre. Ştiinţa matematic-exactă a naturii însă cuprinde, cu metodele ei, infinitățile sub aspectul manifestării, combinării și interconectării lor. Ea interpretează datul intuitiv ca aparență relativă pur subiectivă și caută să cerceteze supra-subiectivul (natura «obiectivă») însăși, degajând, printr-o aproximație sistematică, aspectele lui absolut universale, fie acestea elemente sau legi. Prin aceasta ea ne învață cum să explicăm în mod unitar realitățile concrete date în prealabil intuiției, fie ele oameni, animale «sau» corpuri cerești.  Si aceasta pornind de la țelul ultim de a induce din aparențele date efectiv în fiece clipă posibilități viitoare și probabilități ce depășesc în amploare și precizie orice empirism mărginit la intuiție. Consecința perfecționării consecvente a științelor exacte a constituit, în lumea modernă, o veritabilă revoluție în stăpânirea naturii prin tehnică.

Aici este prezentă însă o eroare fundamentala, care derutează înțelegerea  lumii spiritului. Lumea înconjurătoare, care, în viața personală, constituie permanent câmpul străduințelor, visurilor, grijilor, activităților individuale, nu există mai puțin decât natura obiectivă, ale cărei structuri esențiale, ale cărei legi naturale cercetătorul naturii le are ca temă. Natura fizico-chimică este unica sferă căreia îi aparținem la fel cum îi aparțin și papuașii. Însă lumea noastră înconjurătoare și aceea a papuașilor sunt lumi fundamental deosebite, iar aceasta nu este de caracterizat doar după deosebirea geografică a Australiei și a Europei. Fiecare își are lumea sa înconjurătoare și adevărul propriu, fiecare unitate de viață supra-națională a națiunilor își are lumea înconjurătoare corespunzătoare. Mediul ambiant al omenirii europene este cu totul altul decât cel al popoarelor hinduse sau decât cel al chinezilor, cu toate particularitățile lor naționale și individuale. Mediul ambiant este ca atare mediu numai printr-un concept spiritual, el desemnează o configurație corespunzătoare a istoriei și a tradiției omenirii, care și-a construit din sine și în sine, în mod istoric, o lume înconjurătoare.

Lumea individuala in care trăim, este o configurație spirituală în noi și în viața noastră istorică. Nu există astfel nici un temei pentru cei care consideră drept temă spiritul ca spirit, preconizând pentru această lume înconjurătoare o altă explicație decât cea pur spirituală. Astfel, este absurd a considera natura doar în ea însăși, străină, spirituală și, ca urmare, a edifica știința spiritului pe știința naturii, a vrea să o facem din spiritualitate o știință așa-zis exactă.

Find a perfect Niche to start your online business in 10 minutes

If you are thinking to start any online presence activity such as starting a new online business, making money from internet, building your business online spots, … etc, the most complicated and difficult to answer question is: Where to start…

Citește în continuare Find a perfect Niche to start your online business in 10 minutes

The Importance of Water In Your Diet and How Much of a Difference it Can Really Make in Fitness!

Want a great diet tip?   Drink  MORE  water.        Most of us take it for granted. But have you ever actually stopped for a second to  think just how important water really is in your life? For…

Citește în continuare The Importance of Water In Your Diet and How Much of a Difference it Can Really Make in Fitness!

Cum influenteaza Internetul si media modul in care gandesti

Cum influențează Internetul și media modul in care gândești? Raspunsul imediat ar fi că te influențează în măsura in care le lași să te influențeze.

In anii din secolul XX  vorbeam de doua culturi esențiale, cea a științei și cea a artei și literaturii. Acum vorbim de trei culturi, a treia cultura fiind rezultatul unificării celor două, iar mediul electronic s-ar putea dovedi  propice pentru cumulul de idei si culturi.

Mulți oameni din lumea asta cred și certifica internetul drept mediul viitorului pentru comunicare, informare, socializare. Internetul asemeni unui soi de minister orwellian al adevărului. Alții, clamează diluarea inteligenței, a memoriei și a emoțiilor și instaurarea terorii gloatei clămpănitoare din tastaturi. Oare totul va degenera după modelul economiei socialiste, în care unii se făceau ca fac, iar alții se făceau că gândesc?

Astfel, în ultimii ani, a apărut ca justificata o întrebare fundamentală: cum influențează internetul si media modul în care gândim, luăm decizii și trăim?

Oare câți dintre noi înțeleg că minții trebuie să-i aloci cele mai curate si mai mari resurse deoarece toată viața ta, cu bune si cu rele, este dictată de cât de bine iți funcționează creierul?

Gândirea profundă, independentă, bazată pe date reale și argumente solide este esențială atât pentru individ cât și pentru societate, iar atunci când ea lipsește, va avea efecte negative teribile.

Internetul, calculatorul, media si smartphone-urile ne transformă în persoane cu mari limitări atât de memorie, de atitudine cat și de gândire.

Studii recente au constatat că durata medie de atenție a omului a scăzut dramatic în ultimii ani, gândirea a devenit superficială iar atitudinea a devenit precara.

Internetul pur si simplu schimbă modul în care gestionăm si stocăm informații.  Creierul nostru se bazează pe internet în același fel în care se bazează pe memoria unui prieten, membru al familiei, a unui expert sau un coleg. Noi nu mai dorim să gândim și să acumulăm informații, când știm că acestea sunt la îndemână.

Durata medie de atenție a omului a scăzut de la 12 secunde, cât era în 2000, până la sub 8 secunde acum.  Însă memoria umană nu este același lucru cu memoria calculatorului și în acest mod, nu se mai fac conexiunile cu privire la ceea ce știm, ce simțim și nici nu mai adunăm cunoștințe personale și refuzăm să mai gândim cu propria minte.  Am întâlnit oameni care iau decizii pe baza unor informații  pe internet, în care cred fanatic fără să gândească, fără să verifice autenticitatea. Am văzut oameni care iau decizii pe baza informațiilor false, chiar pe baza unor informații de pamflet sau din surse evident manipulatoare, fără să facă nici cea mai mica verificare.

Astfel internetul și media ne schimbă modul în care gândim.  Oricum suntem tentați de păcatul superficialității, ca fiind calea ușoară. Există o tentație nativă la superficialitate a gândirii noastre. Internetul si media ne aduc superficialitatea la un clic distanță și fac ca această slăbiciune a rasei umane să crească semnificativ.

Nu doar latura cognitivă este afectată, dar, de asemenea și latura emoțională. Vestea bună este că totul depinde de noi și de deciziile noastre. Ar trebui să ne petrecem cât mai mult timp off-line și fără media, pentru a ne proteja memoria, gândirea și emoțiile.

Altfel, vom vedea viața doar prin lentila deformantă a internetului, a smartphone-ului sau posturilor preferate de TV.