Ganduri la o cafea

Lumea moderna a epocii informaționale și a cunoașterii se arată a fi un ocean de contradicții, un concert scrâșnind pe alocuri de aspirații divergente, o coabitare anevoioasă a voinței de putere și dominație a unei noi clase politice si oligarhice și a unei științe care bâjbâie încă, a dorinței de frumos, a unui apetit bolnav al oribilului, un amestec de simplitate și complicație, de puritate și de senzualitate, de milă și ură.

De-a lungul contradicțiilor și pe cărări întortocheate, visând frumos la un prezent și viitor echitabil, frumos, just dar visând și la utopii imposibile, lumea moderna a realizat un extraordinar salt înainte. Niciodată vreo civilizație nu a acordat atâta loc științei, educației, sănătății, artelor, nici nu lansase către cer construcții atât de înalte, nici nu a ridicat la nivelul marii literaturi atâtea limbi naționale ivite într-un spațiu atât de restrâns. Niciodată în trecutul umanității nu au fost puse la punct atâtea invenții într-un atât de scurt interval de timp. Căci era informațională și a cunoașterii este mai întâi progres tehnic; ea i-a dat occidentului mai multă autoritate asupra unei lumi mai bine cunoscute.

În același timp ea a determinat eliberarea individului, scoțându-l din anonimatul comunist medieval sau capitalist veros și începând să-l dezlege de restricții individuale sau colective. A fost eliberat dreptul la opinie, dreptul la libertate, dreptul la bunăstare, dreptul la educație, dreptul la sănătate.  Trebuie însă subliniat însă și cât de dureroasă este această naștere a omului modern. Ea este însoțită de un sentimente de singurătate, nesiguranță și micime.

Măreția științelor naturii constă în faptul că ele nu se mulțumesc cu un empirism de ordin intuitiv, deoarece pentru ele orice descriere a naturii vrea să fie numai un stadiu metodologic tranzitoriu către o explicare exactă, în cele din urmă de ordin matematico-fizico-chimic. Ele consideră că științele «pur descriptive» ne leagă de realitățile diferite ale lumii înconjurătoare terestre. Ştiinţa matematic-exactă a naturii însă cuprinde, cu metodele ei, infinitățile sub aspectul manifestării, combinării și interconectării lor. Ea interpretează datul intuitiv ca aparență relativă pur subiectivă și caută să cerceteze supra-subiectivul (natura «obiectivă») însăși, degajând, printr-o aproximație sistematică, aspectele lui absolut universale, fie acestea elemente sau legi. Prin aceasta ea ne învață cum să explicăm în mod unitar realitățile concrete date în prealabil intuiției, fie ele oameni, animale «sau» corpuri cerești.  Si aceasta pornind de la țelul ultim de a induce din aparențele date efectiv în fiece clipă posibilități viitoare și probabilități ce depășesc în amploare și precizie orice empirism mărginit la intuiție. Consecința perfecționării consecvente a științelor exacte a constituit, în lumea modernă, o veritabilă revoluție în stăpânirea naturii prin tehnică.

Aici este prezentă însă o eroare fundamentala, care derutează înțelegerea  lumii spiritului. Lumea înconjurătoare, care, în viața personală, constituie permanent câmpul străduințelor, visurilor, grijilor, activităților individuale, nu există mai puțin decât natura obiectivă, ale cărei structuri esențiale, ale cărei legi naturale cercetătorul naturii le are ca temă. Natura fizico-chimică este unica sferă căreia îi aparținem la fel cum îi aparțin și papuașii. Însă lumea noastră înconjurătoare și aceea a papuașilor sunt lumi fundamental deosebite, iar aceasta nu este de caracterizat doar după deosebirea geografică a Australiei și a Europei. Fiecare își are lumea sa înconjurătoare și adevărul propriu, fiecare unitate de viață supra-națională a națiunilor își are lumea înconjurătoare corespunzătoare. Mediul ambiant al omenirii europene este cu totul altul decât cel al popoarelor hinduse sau decât cel al chinezilor, cu toate particularitățile lor naționale și individuale. Mediul ambiant este ca atare mediu numai printr-un concept spiritual, el desemnează o configurație corespunzătoare a istoriei și a tradiției omenirii, care și-a construit din sine și în sine, în mod istoric, o lume înconjurătoare.

Lumea individuala in care trăim, este o configurație spirituală în noi și în viața noastră istorică. Nu există astfel nici un temei pentru cei care consideră drept temă spiritul ca spirit, preconizând pentru această lume înconjurătoare o altă explicație decât cea pur spirituală. Astfel, este absurd a considera natura doar în ea însăși, străină, spirituală și, ca urmare, a edifica știința spiritului pe știința naturii, a vrea să o facem din spiritualitate o știință așa-zis exactă.

Find a perfect Niche to start your online business in 10 minutes

If you are thinking to start any online presence activity such as starting a new online business, making money from internet, building your business online spots, … etc, the most complicated and difficult to answer question is: Where to start…

Citește în continuare Find a perfect Niche to start your online business in 10 minutes

The Importance of Water In Your Diet and How Much of a Difference it Can Really Make in Fitness!

Want a great diet tip?   Drink  MORE  water.        Most of us take it for granted. But have you ever actually stopped for a second to  think just how important water really is in your life? For…

Citește în continuare The Importance of Water In Your Diet and How Much of a Difference it Can Really Make in Fitness!

Cum influenteaza Internetul si media modul in care gandesti

Cum influențează Internetul și media modul in care gândești? Raspunsul imediat ar fi că te influențează în măsura in care le lași să te influențeze.

In anii din secolul XX  vorbeam de doua culturi esențiale, cea a științei și cea a artei și literaturii. Acum vorbim de trei culturi, a treia cultura fiind rezultatul unificării celor două, iar mediul electronic s-ar putea dovedi  propice pentru cumulul de idei si culturi.

Mulți oameni din lumea asta cred și certifica internetul drept mediul viitorului pentru comunicare, informare, socializare. Internetul asemeni unui soi de minister orwellian al adevărului. Alții, clamează diluarea inteligenței, a memoriei și a emoțiilor și instaurarea terorii gloatei clămpănitoare din tastaturi. Oare totul va degenera după modelul economiei socialiste, în care unii se făceau ca fac, iar alții se făceau că gândesc?

Astfel, în ultimii ani, a apărut ca justificata o întrebare fundamentală: cum influențează internetul si media modul în care gândim, luăm decizii și trăim?

Oare câți dintre noi înțeleg că minții trebuie să-i aloci cele mai curate si mai mari resurse deoarece toată viața ta, cu bune si cu rele, este dictată de cât de bine iți funcționează creierul?

Gândirea profundă, independentă, bazată pe date reale și argumente solide este esențială atât pentru individ cât și pentru societate, iar atunci când ea lipsește, va avea efecte negative teribile.

Internetul, calculatorul, media si smartphone-urile ne transformă în persoane cu mari limitări atât de memorie, de atitudine cat și de gândire.

Studii recente au constatat că durata medie de atenție a omului a scăzut dramatic în ultimii ani, gândirea a devenit superficială iar atitudinea a devenit precara.

Internetul pur si simplu schimbă modul în care gestionăm si stocăm informații.  Creierul nostru se bazează pe internet în același fel în care se bazează pe memoria unui prieten, membru al familiei, a unui expert sau un coleg. Noi nu mai dorim să gândim și să acumulăm informații, când știm că acestea sunt la îndemână.

Durata medie de atenție a omului a scăzut de la 12 secunde, cât era în 2000, până la sub 8 secunde acum.  Însă memoria umană nu este același lucru cu memoria calculatorului și în acest mod, nu se mai fac conexiunile cu privire la ceea ce știm, ce simțim și nici nu mai adunăm cunoștințe personale și refuzăm să mai gândim cu propria minte.  Am întâlnit oameni care iau decizii pe baza unor informații  pe internet, în care cred fanatic fără să gândească, fără să verifice autenticitatea. Am văzut oameni care iau decizii pe baza informațiilor false, chiar pe baza unor informații de pamflet sau din surse evident manipulatoare, fără să facă nici cea mai mica verificare.

Astfel internetul și media ne schimbă modul în care gândim.  Oricum suntem tentați de păcatul superficialității, ca fiind calea ușoară. Există o tentație nativă la superficialitate a gândirii noastre. Internetul si media ne aduc superficialitatea la un clic distanță și fac ca această slăbiciune a rasei umane să crească semnificativ.

Nu doar latura cognitivă este afectată, dar, de asemenea și latura emoțională. Vestea bună este că totul depinde de noi și de deciziile noastre. Ar trebui să ne petrecem cât mai mult timp off-line și fără media, pentru a ne proteja memoria, gândirea și emoțiile.

Altfel, vom vedea viața doar prin lentila deformantă a internetului, a smartphone-ului sau posturilor preferate de TV.

Munca

În contextul recodificărilor actuale ale muncii în numele pretinsei necesități și urgențe a ieșirii din criză și al recâștigării unei noi competitivități, ideologia și practica neoliberală impun flexibilizări, eficientizări, dar și constrângeri al căror efect pe termen mediu și lung se traduce prin rafinarea formelor de exploatare și fragilizarea relațiilor sociale.

Munca este – în însăși profunzimea substanțelor – o Geneză. Ea recreează în imaginație, prin imaginile materiale care o însuflețesc, însăși materia care se opune eforturilor sale. Lucrând materia, homo faber nu se mulțumește cu o gândire geometrică de ajustare; el se bucură de soliditatea intimă a materialelor de bază; el se bucura de maleabilitatea tuturor materiilor pe care trebuie să le modeleze. Și toată această bucurie rezidă deja în imaginile prealabile care îl încurajează să-și înceapă munca. Ea nu este o simpla satisfacție care urmează după o muncă îndeplinită. Imaginea materială este unul dintre factorii muncii: ea este viitorul cel mai apropiat, viitorul material prefigurat, al fiecăreia dintre acțiunile noastre asupra materiei. Prin imaginile prelucrării materiei, cel care muncește apreciază cu atât de mare finețe calitățile materiale, el participă atât de îndeaproape la valorile materiale, încât putem spune că le cunoaște genetic, ca și cum ar depune mărturie cu privire la fidelitatea lor față de materiile elementare.

Armonie

Dintre toate imaginile fericirii, cea mai aleasă şi mai profundă mi s-a părut, cea a ascultării armoniei sferelor. Timp de o bătaie de inimă să poți auzi întreaga alcătuire a universului și a vieții răsunând în armonia lor secretă, înnăscută. De ce este viața atât de încâlcită, de plină de dezacorduri și de mincinoasă, cum de pot exista neadevărul, răutatea, invidia şi ura între oameni, când şi cel mai mărunt acord și cea mai neînsemnată armonie predică atât de limpede că puritatea, sincronicitatea și jocul sunetelor armonizate deschid porțile cerului!

In străfundul sufletului simt o sete nepotolită de armonie şi sincronicitate pura, plăcuta, purtătoare de fericire. Dar deschid fereastra către lume si vad ca hazardul și dizarmonia stăpânesc jocul social și încotro mă îndrept și oriunde bat, de nicăieri răspunsul nu vine limpede, armonios și puternic.

Manipularea prin statistica

 

Ca să nu se vadă realitatea cruntă, dramatică, cei care conduc și sunt responsabili de nefericirile românilor, aleg să ne mintă cu statistica. Din păcate românii chiar iau în serios astfel de concluzii statistice.  De fapt,  ele nu fac nici cât o ceapă degerată. Ele amestecă adevărul, ascuns și nedorit a fi știut de opinia publică, cu minciuna oficială, menită să manipuleze și să liniștească apele. Ei mint pentru că nu pot accepta adevărul care-i incriminează. Cea mai mare parte de timp și de energie, politicienii și-o irosesc pentru a cosmetiza realitatea.

In Romania atacurile la persoana si violentele de limbaj sunt incurajate, in direct si la ore de maxima audienta, cu rezultatul evident ca societatea, in ansamblul ei, pierde ocazie dupa ocazie de a dezbate calm si profesionist probleme grave, de care depinde viitorul tuturor.

Practic, insasi expresia „dezbatere publica” este aproape lipsita de sens in Romania. Oricine emite public un punct de vedere,  pentru a nu mai vorbi despre o opinie politica sau o propunere de actiune concreta, sfarseste inevitabil ingropat sub un munte de injuraturi si atacuri la persoana, care duc tot demersul in zona trivialului. La sfarsit, nimeni nu-si mai aminteste de tema in „discutie”, deja anihilata de torentul de mizerii.
Manipularea prin folosirea statisticilor e simpla apelezi la statistica si iti minimalizezi astfel greseala.  Metoda este folosita atunci cand ies la iveala niste erori comise de factorul politic, erori care din punct de vedere cantitativ nu inseamna mare lucru.

Minciuna din statistică nu este rezultatul unei erori de calcul, ci e rezultatul unui lucru bine gândit, bine și îndelung premeditat. Ca să poți minți cu statistica, trebuie să-i dai date eronate sau să le interpretezi eronat. Statisticianul e un profesionist, dar profesionistul e un executant al ordinului politic. Întotdeauna în statistică, ca în orice altă știință, intenționată însă de data asta, eroarea stă în premisa pe care se fundamentează știința respectivă.

 

7  Books That Will Change Your Life

Spend more time on yourself by reading these 7 great books.

  1. Thirteen Things Mentally Strong People Don’t Do by Amy Morin

You can’t escape misfortune in life. But you can change how you respond to it. Do you struggle to get over your failures? Or dwell on things out of your control? Getting over these obstacles can have a profound influence on your everyday life. Morin shares how her most successful therapy patients overcame these difficulties.

  1. How to Stop Worrying and Start Living by Dale Carnegie

How would you feel if someone told you on Sunday evening that, come Monday morning, you would be thrown into a torture chamber? Would you worry? Probably. But there would be a way to deal with those worries. Ever wondered why you can’t stop worrying about something? No matter how hard you try, are you fixated on the same issue? By defining the source of your stress, you can get over it once and for all. Carnegie came up with a timeless formula that helps you tackle any overthinking situation.

  1. How Will You Measure Your Life? by Clayton M. Christensen, James Allworth and Karen Dillon

What do you think would make you happier at work? Perhaps a little more pay might be nice, or maybe some more admiration from fellow colleagues. Are you making the right trade-offs in life? While career achievements can be satisfying, neglecting your family and friends can be detrimental in the long-run – in ways you can’t even imagine.

  1. Finding Your Element by Ken Robinson

Have you ever felt pressured to live your life in a certain way? Society often encourages us to follow a certain linear plan. We’re supposed to graduate high school at 18, enter university, and then become a professional person, get married and have children. This narrative may work for some people, but for many of us it can be limiting and steer us away from opportunities in which we might excel. Everyone has a passion. If you don’t know what yours is, it just means you haven’t discovered it yet. Or perhaps you have, but it was dismissed early in life. Find out how you can break free of society’s strict rules and find your calling in life.

  1. Emotional Intelligence by Daniel Goleman 

Do our emotions hold us back? Would we do better if our emotions were removed and we became unfeeling, logical creatures? Did you know if your pulse rate rises above 100 bpm, you’re deemed too emotional to think rationally? You probably let feelings cloud your judgment more often than you know. Goleman explains how you can avoid letting your emotions rule you and make better decisions in life.
       6.  The Business of the 21st Century by Robert T. Kiyosaki  

Explains the revolutionary business of network marketing in context of what makes any business a success in any economic situation. This book lends credibility to multilevel marketing business and justifies why it is an ideal avenue to make money.

7.      Eat That Frog!  21 Great Ways to Stop Procrastinating and Get More Done in Less Time by Brian Tracy

For people who are overwhelmed by tasks of all sizes, this book provides the 21 most effective methods for conquering procrastination and accomplishing more. By identifying, then tackling, their biggest, most unpleasant task first — the philosophy of „”eating a frog”” — readers learn to plan and organize each day, set priorities, get started right away, and complete jobs faster. Written in a fast-moving format and breezy style, this book is immediately accessible and applicable for readers in any occupation.

Efectul de bumerang

Ai succes cu adevărat, atunci când ești mulțumit si când răspândești mulțumire.  Oricât de plin ar fi contul tău bancar, oricât de luxos ți-ar fi stilul de viață și oricâți pereți ar umple diplomele de specializare pe care le-ai obținut – daca nu ești mulțumit cu ceea ce ai, viața ta este un eșec.

Chiar dacă tu te simți bine, dar nu folosești preaplinul tău pentru a-i ajuta și pe alții să-și găsească menirea,  daca nu-i ajuți să-și îndeplinească propriile visuri și dorințe, viața ta poate fi considerată un eșec. În acest caz, nu contribui la dezvoltarea mediului tău și, prin aceasta, nici la dezvoltarea creației. Cine sprijină creația, acela este sprijinit de creație.

Cu cât te consideri mai responsabil față de tot ceea ce te privește, cu atât devii mai liber.   Fiecare persoană care se considera o victima a împrejurărilor, o persoana lipsita de putere, va avea puține posibilități să capete ceea ce are nevoie pentru a fi fericit. El este dependent de bunăvoința „altora”, mai puternici decât el. Daca te decizi sa fie așa, politicienii, părinții, copiii, societatea, industria, Karma, toate pot decide în ce te privește și tu ești total dependent fată de aceste forțe. Căci dacă te-ai decis să nu ai putere, creezi un vid de putere. Natura se străduiește să umple orice vid pe cât se poate de repede. Deci nu este vina altora daca renunți să fii responsabil pentru viața ta. Desigur că, într-un anumit fel, este comod să fii sclav. Dar vrei oare cu adevărat acest lucru? Dacă nu, decide pentru tine, pentru individualitatea și libertatea ta! Recapătă-ți puterea și începe prin a-ți lua viața în propriile mâini. Nu cunosc pe nimeni care să fi făcut acest lucru și care să nu fi devenit, foarte curând, vizibil mai mulțumit decât în trecut, în perioada în care nu era responsabil: Tu ești maestrul propriei tale vieți. Numai cel care preia și folosește darul libertății de decizie personala pe care i l-a dat forța creației poate accelera dezvoltarea vieții în sens spiritual. Ceilalți se scuza afirmând că, fiind lipsiți de putere, nu sunt răspunzători de nimic.

Cine învață, şi îi învață și pe alții, trăiește. A învăța și a-i învăța și pe alții sunt două acțiuni ce se deosebesc numai prin faptul ca o anumita atitudine profesională, importantă pentru cei implicați, este percepută și trăită dintr-o perspectivă diferită. Pentru experiențele sale, profesorul are nevoie de elevi, în aceeași măsură în care și aceștia au nevoie de el pentru a-și putea trăi experiențele lor. Este un drum comun pe care se poate circula cel mai bine atunci când nu este pierduta din vedere comunitatea și relațiile ce apar când o privim din cele mai diverse perspective.

În esența sa, viața este sinonimă cu a învăța și a-i învăța pe alții. Prin aceasta evoluăm și ne aducem contribuția, atunci când dorim s-o facem, la dezvoltarea întregii creații. Cel care crede ca nu mai trebuie să învețe nimic, cine nu dorește să învețe, nu se va implica prin cunoștințele sale, prin experiența sa de viață și prin angajamentul său în dezvoltarea întregului sistem al creației. Deci, nu-i pasa de sistem. Căci ceea ce nu dă fructe, nu ajută la hrănirea altora și nu ajută nici la menținerea propriei vieți prin înmulțire. Si cine nu stimulează creșterea, cu toate că ar putea s-o facă, este convins, într-o oarecare măsură, că menținerea sistemului este neimportantă. Căci dacă ar fi fost important pentru el, s-ar fi preocupat de aceasta …

Inertia omenirii

Orice progres al ştiinţei constă în cunoaşterea din ce în ce mai vastă şi în utilizarea din ce în ce mai bogată a mecanismului universal. Progresul se realizează printr-un efort al inteligenţei umane, făcut pentru a ne dirija acţiunile asupra lucrurilor, şi a cărui structură trebuie calculată după configuraţia matematică a universului. Deşi nu am avea decât să acţionăm asupra obiectelor care ne înconjoară, deşi aceasta a şi fost destinaţia primitivă a inteligenţei, a trebuit totuşi ca omul să se nască cu o inteligenţă capabilă virtual să cuprindă întreaga lume materială, cu toate că mecanismul universului este prezent întreg în fiecare dintre părţile sale.

Cu intelectul se întâmplă ca şi cu vederea: ochiul n-a fost făcut decât pentru a ne revela obiectele asupra cărora putem să acţionăm; dar la fel cum natura n-a putut obţine gradul voit de vedere decât printr-un dispozitiv al cărui efect îşi depăşeşte obiectul (întrucât noi vedem stelele, deşi nu acţionăm asupra lor), în acelaşi fel ea ne-a înzestrat în mod necesar, odată cu facultatea de a înţelege materia mânuită de noi, şi cu cunoaşterea virtuală a celor ce rămân, precum şi cu puterea, nu mai puţin virtuală, de a le folosi. Este adevărat că, în acest context, e mare diferență dintre virtual şi actual.

Orice progres efectiv, atât în domeniul cunoașterii cât şi în cel al acţiunii, a necesitat efortul perseverent al unuia sau mai multor indivizi superior dotaţi. Dăruindu-ne o inteligenţă a cărei formă depăşeşte materia, dar care tinde dincolo de ceea ce ea a voit, natura a făcut posibilă, cu fiece astfel de inteligenţă, apariţia în lume a unei noi creaţii.

Structura omului părea a-l fi predestinat unei existenţe ceva mai modeste. Dovadă este instinctiva lui rezistenţă la inovaţie, la nou. Inerţia omenirii n-a cedat niciodată propulsiei geniului.

NIHIL SINE DEO

error: Content is protected !!